HiDDNS - Tên miền miễn phí của hikvision
HiDDNS là máy chủ tên miền động được cung cấp bởi Hikvision, cho phép gán tên miền cho một thiết bị không có IP tĩnh...
Tính năng phát hiện xâm nhập - Intrusion Detection
Phát hiện xâm nhập: là tính năng phát hiện hành vi trong gói tính năng thông minh của hikvision...
Phát hiện vượt hàng rào ảo - Line Crossing Detection
Phát hiện vượt hàng rào ảo: là tính năng phát hiện hành vi trong gói tính năng thông minh của Hikvision...
Phát hiện chuyển động - Motion Detection
Phát hiện chuyển động: nếu có chuyển động trong khu vực đã quy định, camera sẽ tự động phát hiện sự kiện và thực hiện...
Chể độ đa địa chỉ IP của NVR - MULTI-ADDRESS MODE
Chế độ đa địa chỉ của NVR: là tính năng mạng với các thiết bị có nhiều hơn 1 cổng mạng...
Phát hiện di dời vật thể - Object Removal Detection
Phát hiện di dời vật thể: là một tính năng phát hiện hành vi trong gói tính năng thông minh của Hikvision...
Tính năng đếm người - People Counting
Tính năng đếm người: là một tính năng trong gói tính năng thông minh của Hikvision...
Vùng che riêng tư - PRIVACY MASK
Vùng che riêng tư: là tính năng cho phép che vùng nhất định trên video...
Từ khóa